Informace o zpracování cookies

Webové stránky Fanshopu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., používají nezbytné soubory cookies a obdobné technologie potřebné ke svému správnému fungování. Tyto soubory zpracováváme vždy i bez Vašeho souhlasu, přičemž při jejich zpracování postupujeme v souladu s platnou legislativou. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je zpracovatelem nezbytných cookies pro fungování webu, které slouží například pro zajištění funkčnosti nákupního košíku nebo uživatelského přihlášení. Více informací naleznete v níže uvedeném odkazu.


Informace o využívání cookies

Informace o využívání cookies

Tyto stránky používají cookies a další obdobné technologie (dále jen „cookies“) za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Aby tyto stránky správně fungovaly, umísťujeme někdy malé datové soubory nazvané cookies do Vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek, pokud to umožňuje nastavení Vašeho prohlížeče. Napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek.


Jaké druhy cookies používáme?

Technické a relační cookies
Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, tj. přihlašování, využívání služeb, funkčnost nákupního košíku apod. Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy zavřete prohlížeč. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

Seznam používaných cookies
Cookie PHPSESSID, která zajišťuje rozpoznání zákazníka během jeho pohybu po stránkách. Cookie se uchovává do zavření prohlížeče, případně do 24 minut bez aktivity.


Kdo je zpracovatem cookies?

Cookie PHPSESSID
Zpracovatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

 
Jak mohu využívání cookies upravit nebo omezit?

Vymazání
Cookies můžete smazat ve vašem prohlížeči.

Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies do Vašeho zařízení blokovat. V takovém případě ale bude funkcionalita těchto stránek omezena, můžete být nuceni nastavovat některé možnosti ručně pokaždé, když navštívíte stránky a některé funkce a služby nemusí fungovat. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.