Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od kupní smlouvy lze dle podmínek uvedených v článku 5. Obchodních podmínek v zákonné lhůtě 14 dnů. Odstoupit od smlouvy lze i částečně a vrátit tak i jen část zboží.

Pro odstoupení od smlouvy je možné, nikoli povinné, využít následujícího vzorového formuláře: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář či jiný obdobný dokument je možné zaslat či předat spolu se zbožím či nám jej poslat e-mailem na adresu fanshop@dpp.cz.

Zboží nám můžete nejlépe zaslat poštou či kurýrem na níže uvedenou adresu či nám jej předat osobně v Infocentrech Můstek, Hradčanská a Nádraží Veleslavín, jejichž provozní doby naleznete v sekci Kontaktní údaje.

Adresa pro odstoupení od smlouvy:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
100740 Střediska dopravních informací
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9