Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od kupní smlouvy lze dle podmínek uvedených v článku 5. Obchodních podmínek v zákonné lhůtě 14 dnů. Odstoupit od smlouvy lze i částečně a vrátit tak i jen část zboží.

V souladu s článkem 5. Obchodních podmínek není možné odstoupit od smlouvy například v případě objednávky zboží vyrobeného dle požadavků zákazníka a v případě objednávky vstupenek, jízdenek na akce Dopravního podniku a jízdenek PID.

Pro odstoupení od smlouvy je možné využít následujícího vzorového formulářeVzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář či jiný obdobný dokument je možné zaslat či předat spolu se zbožím či nám jej poslat e-mailem na adresu fanshop@dpp.cz. O vůli odstoupit od smlouvy nás můžete informovat také jiným jednoznačným způsobem.

Zboží nám můžete nejlépe zaslat poštou či kurýrem na níže uvedenou adresu či nám jej předat osobně v Infocentrech DPP, jejichž provozní doby naleznete v sekci Osobní odběr zboží.

Adresa pro zaslání zboží v případě odstoupení od smlouvy:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
100740 Střediska dopravních informací
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9 – Vysočany

Nahoru