Reklamace

Reklamovat zboží, či uplatnit práva z vadného plnění, lze dle podmínek uvedených v článcích 7. a 8. Obchodních podmínek.

Při reklamaci prosíme popište zjištěné vady a navrhněte způsob odstranění, který preferujete. Spolu se zbožím nám prosím předejte také Vaše kontatkní údaje tak, abychom Vás mohli informovat o vyřešení Vašeho požadavku. Reklamovat je možné pouze zboží zakoupené u Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. K reklamaci můžete využít vzorový reklamační formulář.

Zboží nám můžete nejlépe zaslat poštou či kurýrem na níže uvedenou adresu či nám jej předat osobně v Infocentrech DPP, jejichž provozní doby naleznete v sekci Osobní odběr zboží.

Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
100740 Střediska dopravních informací
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9 – Vysočany

Nahoru