Zpětný odběr elektrospotřebičů

Elektrozařízení, baterie a akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány v místech odděleného sběru (tzv. sběrných dvorech) nebo místech jejich zpětného odběru. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Spotřebitel je informován jedním ze symbolů níže, že daný elektrospotřebič (případně baterie) nepatří do komunálního odpadu. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

 
 
V souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je našim zákazníkům umožněno bezplatně odevzdat staré elektrospotřebiče, baterie a akumulátory při nákupu nového zboží stejného typu a množství (tj. kus za kus) ve vybraných Infocentrech Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (seznam níže) kdykoliv během provozní doby.
Zpětný odběr těchto výrobků pro nás zajišťuje společnost Asekol a.s.

 

Infocentrum Anděl
Denně od 7.00 do 21.00 hodinInfocentrum Hradčanská
Pondělí–pátek 6.00–20.00 hodin
Sobota 9.30–17.00 hodin
Neděle a státní svátky zavřenoInfocentrum Můstek
Denně od 7.00 do 21.00 hodinInfocentrum Nádraží Veleslavín
Pondělí–pátek 6.00–20.00 hodin
Sobota 9.30–17.00 hodin
Neděle a státní svátky zavřeno
 

Nahoru